6 věcí, které potřebujete vědět o politickém tlumočení

Úvodní strana » Magazín » 6 věcí, které potřebujete vědět o politickém tlumočení

6 věcí, které potřebujete vědět o politickém tlumočení

6 věcí, které potřebujete vědět o politickém tlumočení

Politika je již nyní matoucí a stresující. Představte si, že by se do té rvačky míchala jazyková bariéra. Naštěstí se díky zdatným tlumočníkům do značné míry zabrání nedorozuměním spojeným s chybným předáváním zpráv pronášených v různých jazycích. Politické tlumočení umožňuje komunikaci mezi světovými vůdci a politiky zdánlivě jednoduchým a přímočarým způsobem. Tlumočení však není tak snadné, jak se zdá. Pokrývá mnoho aspektů a političtí tlumočníci musí být v souladu se současnými událostmi do té míry, že se stanou informovanějšími než lidé, pro které pracují.

1. Politické tlumočení zahrnuje mnoho situací

Když mluvíme o politickém tlumočení, většina by si ho snadno spojila s politiky nebo světovými vůdci. Nejde jen o tlumočníky spojující politiky s voliči nebo jinými politiky, kteří mluví různými jazyky. Mezi různé případy, kdy je potřeba politického tlumočení, patří následující:

  • Diplomatická prostředí, jako je Organizace spojených národů a její dlouhý seznam agentur, Světová obchodní organizace (WTO), Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropská unie (EU).
  • Parlamentní zasedání, jaké pravidelně pořádá Evropský parlament
  • Setkání globálních lídrů na zámořských místech
  • Oficiální státní návštěvy zahraničních vůdců
  • Setkání na radnici, rozhovory nebo diskuse vedoucích představitelů se spoluobčany hovořícími různými jazyky včetně nových přistěhovalců
  • Živé nebo předem nahrané přenosy politických událostí
  • Mezinárodní projevy, tiskové konference a další události, které mají dopad za hranicemi jednotlivých států

Existuje mnoho dalších příkladů událostí nebo činností, které lze považovat za politické a které jsou lépe zvládnuty tlumočníky, kteří mají znalosti a zkušenosti s řešením politických záležitostí. Pokud je to něco, co má co do činění s vládami , mezinárodními vztahy a dynamikou místní a mezinárodní politické moci , je logické, že je přizván politický tlumočník.

2. Politikům se to snadněji interpretuje

Daniel Pashley, tlumočník Evropského parlamentu, který se specializuje na překlad čtyř evropských jazyků do angličtiny, v rozhovoru pro BBC řekl, že politikům je snazší tlumočit. Důvod: politikům není těžké porozumět a jsou spíše předvídatelní. Pashley poznamenává, že jak většina politických osobností odmítá používat hovorové výrazy, jejich slova jsou obecně jednodušší ve srovnání s tím, co se používá v seriálech nebo dokonce ve srovnání s rozhovory lidí na ulici.

To by nemělo být překvapením, vezmeme-li v úvahu, jak je většina politiků vycvičena mluvit způsobem, který účinněji působí na lidi. Nedává pro ně smysl dělat své projevy slovy, která obyčejní lidé často nepoužívají. Mají tendenci držet se výrazů a rétoriky, kterou už zná téměř každý, aby se stali více přijatelnými a zaujali své publikum. Někteří mohou používat slang a dokonce i slova, která by mnozí považovali za nevhodná, ale to jsou věci, se kterými je většina tlumočníků již obeznámena.

Politici jsou navíc vysoce veřejné osobnosti. Je tedy snadné najít informace včetně videí o nich, která jsou užitečná při zjišťování jejich osobnosti. To pomáhá mnoha tlumočníkům při posuzování, zda je prohlášení učiněné osobností vážné, má urazit nebo je prostě učiněno v žertu. Tato vysoká dostupnost informací také vystavuje tlumočníky slovům běžně používaným politickými osobnostmi.

3. Političtí tlumočníci nepracují pouze při jednáních či akcích.

Práce tlumočníků v politické oblasti nezačíná a nekončí tehdy, kdy svými ústy tlumočí slova pronesená osobami jim přidělenými. Nejsou jako mnoho televizních čtenářů zpráv, kteří jen čtou to, co se jim zobrazuje na obrazovce. Jsou věci, které musí udělat, než se pustí do samotného tlumočení.

Na vrcholu stávky tlumočníků v Evropském parlamentu (EP) v loňském roce Roberto Aquino, který hovořil jménem tlumočníků z řad zaměstnanců EP, zdůraznil obecnou mylnou představu, že tlumočníci (pro EP) pracují pouze tehdy, když jsou v kabině. Koneckonců, tlumočníci také vykonávají svou práci, když se připravují na vlastní tlumočnický úkol. Potřebují procházet dokumenty a neustále se zlepšovat, aby byli pro své úkoly dobře vybaveni. Aquino zdůraznil myšlenku, že mylná představa je podobná domněnce, že členové Evropského parlamentu pracují, pouze když jsou na schůzích.

4. Dobrý překladatel nemusí být nutně dobrým politickým tlumočníkem.

Být vynikajícím překladatelem vždy neznamená být dobrým tlumočníkem – tedy politickým tlumočníkem. Mnozí si mohou myslet, že agentura s neuvěřitelně prověřenými překladateli může také sloužit jako dobrý zdroj pro tlumočníky. Dovednosti a zkušenosti tlumočníků a překladatelů nejsou stejné. Pokud tedy hledáte politické tlumočnické služby, musíte pečlivě prozkoumat skutečné zkušenosti dostupných tlumočníků. Není správné si automaticky myslet, že poskytovatel jazykových služeb se zkušenými politickými překladateli již dokáže zajistit kompetentní politické tlumočníky.

Důvod tohoto rozdílu spočívá ve způsobu práce překladatelů a tlumočníků. Překladatelé si mohou dát na čas, aby přišli s dokonalými možnými překlady. Na druhou stranu tlumočníci potřebují dělat překlady rychle, na místě. Nemají čas přemýšlet o svých možnostech. Překladatelé nejsou zvyklí pracovat v tak rychlém tempu. To neznamená, že jejich znalost jazyků, na které se specializují, je horší než u tlumočníků. Jednoduše však nejsou zvyklí na tlak, kterému musí tlumočníci pravidelně čelit.

5. Tlumočníci se musí dále učit.

Pro lidi, kteří tlumočí politikům nebo veřejným činitelům na mezinárodní scéně, je životně důležité, aby měli aktuální informace o nejnovějším politickém vývoji a také o nových termínech nebo výrazech používaných v politice. Proto vždy potřebují číst zprávy a občas si projít nějaké humorné články a komediální pořady, komiksy a satiru, která se zabývá politickými tématy.

 

Znalost nejnovějších událostí ovlivňujících jejich klienty nebo zaměstnavatele jim umožňuje rychleji vytvářet nejpřesnější slovní překlady. Jinak by se mohli zmást termíny nebo výrazy používanými politickými osobnostmi. Mohou nakonec brát vtip vážně a chybně. Mnoho vládních úředníků se pokouší navázat vztah k mladším davům tím, že se snaží používat slova mileniálů. Jak by tlumočníci přeložili tyto termíny, pokud je neznají?

 

Kromě toho není neobvyklé, že starostové, prezidenti, senátoři, vyslanci nebo úředníci mezinárodních politických organizací ve svých projevech vnášejí různá témata. Mohou to být náboženské texty, vědecké poznatky, citáty historických osobností, filmové scény nebo literární odkazy. Tlumočník, který o nich nic neví, bude mít problém předat správné poselství, zvláště pokud jsou použity jako metafora ve vztahu k něčemu důležitému, o čem se diskutuje.

 

Na druhou stranu je humor obzvláště náročným aspektem politického překladu. Mnoho politických osobností miluje vtipy a pointy, aby vzbudilo davy. Nevědomost o tom, jak interpretovat tyto vtipy, jistě povede ke zklamání. Horší je, že nevhodný výklad může řečníka zesměšnit, místo toho, aby se lidé pobavili. Ještě horší než horší je, že chyba může způsobit vážné nedorozumění, které poškodí pověst nebo důvěryhodnost mluvčího.

6. Tlumočníci pomáhají udržovat politiku transparentní.

Tlumočníci nemají zásadní význam pouze pro to, aby umožnili porozumění mezi vládními úředníky nebo politickými osobnostmi, které mluví různými jazyky. Pomáhají také zajistit transparentnost tím, že umožňují každému, kdo slyší politické výměny názorů, pochopit, o čem se diskutuje. Představte si, že by prezident Spojených států uměl čínsky a žertoval by s čínským prezidentem o obchodu? Jak budou Američané reagovat?

Většina bude mít pravděpodobně opožděnou (přiměřenou) reakci, protože se zpožděním zjistí, o čem byl rozhovor. Tlumočníci umožňují divákům porozumět politickým diskusím, zejména pokud mají vážné důsledky.

Na závěr

Politické tlumočení se výrazně neliší od jiných forem tlumočení. Vyžaduje také přesnost, preciznost, pokud jde o kontext, rychlé uvažování a adekvátní znalost témat, o kterých mluví přidělení řečníci. Práce politických tlumočníků se také neomezuje pouze na používání úst. Potřebují také neustále zdokonalovat své dovednosti a být informováni o nejnovějším vývoji v politice. Hrají důležitou roli, která neprospívá pouze osobnostem, kterým tlumočí, ale také veřejnosti, které se jednání vládních a politických osobností dotýká.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.