+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Právní překlady a jejich specifika

Zejména v obchodním styku se zahraničními partnery je často důležité mít ty správné právní informace a podklady pro jednání. Zákony jednotlivých zemí se totiž mohou dosti výrazně lišit, a tak není od věci maximálně se v nich zorientovat. Právní překlady jsou pak často nutností. Mezi nejčastější takto překládané jazyky se řadí samozřejmě angličtina, němčina, francouzština a španělština, ale také stále více ruština, čínština nebo japonština.

Druhy právních překladů

Ptáte se, jaké dokumenty lze takto překládat? Jedná se zejména o různé smlouvy, zákony a vyhlášky, obchodní podmínky právní listiny a korespondence, evropské směrnice či nejrůznější vědecká pojednání a posudky. Do této kategorie si můžeme směle zařadit rovněž trestně právní dokumentace, jako jsou trestní oznámení, rozsudky, soudní posudky či rozhodnutí soudu.

Co byste měli požadovat

Pokud se rozhodnete využít některou ze společností zabývající se právními překlady, jako je třeba profiprekladatel.cz, dbejte na to, aby se jednalo o profesionální práci. Záležet vám může na rychlosti vyhotovení, na kvalitě a přesnosti překladu, či na absolutní bezchybnosti z pohledu stylistického a gramatického.

Terminologie se může výrazně lišit

Dosti výrazné rozdíly mohou nastat v různých terminologiích, jinak řečeno, ta se může lišit dle oboru. To znamená, že jinak se překládá rozsudek a jinak zase smlouva. I proto je ideální požadovat po překladatelské firmě odborníka na danou oblast. A to nejen na právo jako takové, ale i na jeho specifická odvětví.

Běžný či expresní překlad?

Expresní překlady jsou dnes oblíbeným pojmem a také oblíbenou službou pro koncové klienty. To, jak bude daný právní překlad dlouho trvat, určují různé faktory, od míry odbornosti, až samozřejmě po délku textu udávanou v normostranách. Pokud hovoříme o běžném právním překladu, ten může trvat jeden i více dnů, zatímco expresní překládání je již ohraničeno kratší dobou, většinou 24 hodinami. Za jediný den může být takto rychle přeloženo i mnohem větší penzum textu než pouhých pár normostran.

 

Kontaktujte nás kdykoliv přes formulář nebo na telefonním čísle
+420 720 221 398

Nezávazná poptávka překladu

Do 15 minut vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulacii

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Badge

Reference

Náš blog

  • Proč je lepší profesionální tlumočník místo dvojjazyčně mluvící osoby

    Proč je lepší profesionální tlumočník místo dvojjazyčně mluvící osoby

    Víte jaký je rozdíl mezi profesionálním tlumočníkem a člověkem, který hovoří dvěma různými jazyky? Podívejte se, které výhody nabízí tlumočník. Dostatek znalostí specifických pro konkrétní oblast Dvojjazyčně hovořící osoba má pravděpodobně dobré znalosti obou jazyků, nicméně nemusí mít znalosti, co se týká odborných pojmů, které se v některých oborech využívají. Mezi tlumočníky se samozřejmě najdou odborníci, kteří se specializují na odborné oblasti překladů. Profesionální chápání Tlumočník překládá souvisle, bez přestávky. Pokud se dělá větší množství přestávek, nemusí být překlad přesný. Dvojjazyčný člověk by mohl, v důsledku nedostatečné praxe, čelit některým překladatelským problémům. Spojení dvou jazyků Tlumočník se setkává se specializovanými překlady. Jeho dobré překladatelské vzdělání mu umožňuje využít propojení mezi oběma jazyky. Základní pojmy se naučí ve škole a ostatní přichází se zkušenostmi. Specializují se nejen na jazyk, ale i řeč těla, přízvuk a terminologii. Hlasová

  • Nejčastěji fotografovaná místa na světě

    Nejčastěji fotografovaná místa na světě

    Některá místa přitahují fotografy více, než místa jiná. Nabízejí přirozené kouzlo nebo se k nim vztahují zajímavé mýty a legendy. Pojďme se na některá z nich podívat. New York City Central Park a Guggenheimovo muzeum soupeří o fotografické pamětihodnosti. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na Empire State Building a Times Square. Jazyky v New Yorku Nejvíce lingvisticky různorodou čtvrtí je Queens. Potkáme zde více než 800 jazyků. Samozřejmě nejvíce používaným je americká angličtina. Londýn Mezi nejznámější památky tohoto nádherného města beze sporu patří Big Ben nebo Buckinghamský palác. Jazyky v Londýně Samozřejmostí je britská angličtina, ale v Londýně se hovoří i jinými jazyky. Díky Skotům je to velština, ale objeví se zde i polština nebo paňdžábština to díky přistěhovalcům. Paříž Zajisté nebude překvapením, že nejznámější stavbou je Louvre. Mezi další často fotografované objekty či památky patří Eiffelova věž, Moulin Rouge a Notre Dame Cathedral. Jazyky v Paříži Oficiálním jazykem je